Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Intensivvård vid svår leversvikt

Svår leversvikt är ett tillstånd med uttalad nedsättning av leverns funktioner. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs nationell högspecialiserad vård av patienter som behöver intensivvård och där levertransplantation kan bli aktuellt.

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

LÄS MER: Tillstånd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Tillståndet svår leversvikt kan uppkomma vid akut leverskada eller akut leversjukdom, som en akut försämring av kronisk leversjukdom, eller som resultat av en mer långsam försämring av en kronisk leversjukdom. Vanliga orsaker till akut leversvikt kan vara intoxikationer, biverkningar av läkemedel, alkoholhepatit, ovanliga tillstånd så som levervenstrombos eller vissa virusinfektioner. En akut kronisk leversvikt kan orsakas av till exempel en akut infektion eller alkoholhepatit.

En del av dessa patienter kan behöva vård på intensivvårdsavdelning, och beroende på tillståndets allvarlighetsgrad och prognos kan det för en del av patientgruppen bli aktuellt att överväga levertransplantation. I dessa fall flyttas patienten till en nationell högspecialiserad vårdenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där det även finns tillgång till högspecialiserad kompetens inom levertransplantation.

Arbete i multiprofessionella team

Eftersom svår leversvikt kan innebära snabba förändringar i patientens tillstånd, krävs fortlöpande bedömning av ansvarig hepatolog, intensivvårdsläkare, anestesiolog och levertransplantationskirurg. Detta för att avgöra om levertransplantation kan och ska genomföras vid ett eventuellt organerbjudande. Omhändertagandet av patienten sker i ett multiprofessionellt team där även dietist, kurator och fysioterapeut ingår.

Vården och omhändertagandet av dessa patienter kräver stor erfarenhet och ett optimalt omhändertagande, och faller inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av två sjukhus i landet som utför vården, och har även tillstånd för nationell högspecialiserad vård inom levertransplantation.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida) 

Forskning och samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen som innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. CSD Väst samarbetar med expertteam som bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlem i två europeiska referensnätverk (ERN) med koppling till vårdområdet:

  • ERN RARE-LIVER: leversjukdomar
  • ERN TRANSPLANT-CHILD: transplantation hos barn

Läs mer om ERN på hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13