Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND)

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND) utförs i särskilda fall då testikelcancer har spridit sig till retroperitoneala lymfkörtlar. Ingreppet är koncentrerat till två enheter i Sverige, varav Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en.

I Sverige opereras cirka 50-60 patienter varje år med RPLND, varav ungefär hälften hos oss. Ingreppet innebär att lymfvävnad utmed de stora kärlen aorta och vena cava opereras bort. Beroende på lymfkörtlarnas storlek och lokalisation kan operationen vara mer eller mindre omfattande och flera kirurgiska specialiteter kan vara inblandade. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds utvalda patienter minimalinvasiv kirurgi i form av robotassisterad RPLND.

Teamet runt våra patienter

Alla patienter som är aktuella för behandling tas upp på en nationell multidisciplinär konferens. Du som patient möts av ett team bestående av bland annat vana urologer, onkologer och kontaktsjuksköterskor.
När du skrivs in träffar du kirurg, kontaktsjuksköterska, fysioterapeut och narkosläkare. Teamet har även nära samverkan med radiolog, och dygnet runt finns tillgång till leverkirurg, transplantationskirurg och gastrokirurg samt interventionist. Det finns också tillgång till avancerad anestesiologisk expertis. I de fall där tumören växer på ovanliga ställen engageras övriga kirurgiska specialiteter på sjukhuset.

Forskning och teknikutveckling 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset medverkar i flera nationella och internationella studier. Bland annat är flera representanter från sjukhuset engagerade i samarbetsorganet SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular Cancer Group), som arbetar med vetenskapliga samverkansprojekt och studier kring testikelcancer. Varannan vecka hålls ett vetenskapligt seminarium på sjukhuset om aktuell urologisk forskning som samordnas och arrangeras av professorerna vid enheten.

Testikelcancerforskningen som utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset utmärker sig inom teknikutveckling och minimalinvasiv kirurgi. Enheten på sjukhuset var den första i Norden att tillämpa robotassisterad teknik vid lymfkörtelutrymningar på testikelcancerpatienter, och idag har vi flera års erfarenhet av tekniken.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13