Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Svårbehandlat självskadebeteende

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds vård för vuxna med svårbehandlat självskadebeteende inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Ett av målen är att öka funktionsnivån och förenkla för effektiv behandling i öppenvård.

Du som lider av ett svårbehandlat självskadebeteende och av olika skäl inte har kunnat tillgodogöra dig behandling i öppenvården, kan remitteras till en enhet för nationell högspecialiserad vård. Självskadeenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av tre utförare i landet. Om du bedöms vara aktuell för vård, följer en vårdprocess med studiebesök och orientering innan inläggning och behandling. All behandling är frivillig. Gemensam nämnare är att våra patienter har livshotande självskadebeteende, men diagnoser och funktionsförmåga kan variera. 

Dialektisk beteendeterapi med olika behandlingsspår

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende. Terapiformen genomsyrar självskadeenhetens arbete och är ett paraply för olika behandlingsspår. Individanpassning sker utifrån patientens mål, behov och funktionsförmåga. I behandlingen ingår bland annat färdighetsträning och individualterapi. 

En behandlingsperiod kan vara i upp till tjugo veckor men det finns ingen förväntan på att våra patienter ska vara symtomfria efter det. Snarare strävar man efter en ökad förståelse för självskadornas funktion, att behandla utlösande triggers och att du får lära dig beteenden som gör att livshotande självskador minskar.

Nätverk runt patienten

Teamet på självskadeenheten består av psykiatrisjuksköterskor, specialistskötare, behandlingsassistenter, psykologer, kuratorer, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, överläkare, vårdadministrativ sekreterare, forskningsledare och funktionen peer support. Teamet jobbar i ett nätverk runt våra patienter och individanpassar insatserna utifrån enskilda behov. Tillståndet för nationell högspecialiserad vård regleras av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13