GUCH-centrum

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 12:00

Diagnosvägen 11

plan 0

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Avfart Östra sjukhuset från E 20 Spårvagn 1 hållplats Östra sjukhuset Buss 515 Buss 514

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig över 18 år med ett medfött hjärtfel. Vi erbjuder kontroller och behandling.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss ska du ha ett diagnostiserat medfött hjärtfel. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. 

Vid ditt besök hos oss

GUCH står för Grown Up Congenital Heart disease. Vi tar emot planerade besök och kontrollerar och behandlar dig med ett medfött hjärtfel.

Vi arbetar enligt "ett-modellen" vilket innebär att du som patient får träffa en sjuksköterska, läkare och, om du önskar, en fysioterapeut vid ditt besök hos oss. Vid ditt besök kontrollerar vi ekg, blodtryck och gör ett ultraljud på hjärtat. Fördelen med detta är att du som patient får genomgå dina undersökningar vid ett och samma tillfälle och vi kan planera dina fortsatta vård direkt. På vår mottagning utför vi också arbetsekg och långtidsekg.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i medicinkassan på entréplan.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar olika yrkeskategorier som undersköterskor, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031- 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Hansson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 50 05

Eva Furenäs, medicinskt ansvarig