Enheter

Enheter Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

 • Akutmottagning Östra

  Vi tar emot dig över 16 år med allvarliga tillstånd som exempelvis andningsbesvär, bröstsmärtor, strokesymtom, svåra buksmärtor, svår huvudvärk och skador i samband med allvarliga olyckor.

 • Avdelning 353 Hematologi och trombos

  Vi tar emot dig som har drabbats av blodpropp i benet eller lungorna eller en tumörsjukdom i benmärg och lymfkörtlar. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 354 Stroke

  Vi tar emot dig som drabbats av en stroke, det vill säga en propp eller blödning i hjärnan. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 355 Diabetes, endokrinologi och gastroenterologi

  Avdelning 355 är en internmedicinsk vårdavdelning på Östra sjukhuset. Vår huvudsakliga inriktning är diabetes, endokrinologi och gastroenterologi. Det kan även förekomma vård och behandling av patienter med andra internmedicinska tillstånd såsom hjärtsvikt, dyspné, pneumoni och KOL.

 • Avdelning 356B MAVA

  Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd som bröstsmärta, hjärtinfarkt, arytmier, KOL, astma, förgiftning och som är i behov av akut vård.

 • Avdelning 357 Kardiologi

  Vi tar emot dig med hjärtrelaterade besvär som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar och som är i behov av akutvård eller eftervård.

 • Diabetes- och endokrinmottagning Östra

  Diabetes- och endokrinmottagningen vänder sig till personer över 18 år med diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 som kräver specialistvård. Endokrinmottagningen utreder och behandlar endokrina sjukdomar.

 • Diagnostiskt centrum

  Diagnostiskt centrum (DC)  tar emot patienter enligt två standardiserade vårdförlopp för utredning av misstänkt cancer: Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) och Cancer utan känd primärtumör (CUP).

 • Gastroenterologisk endoskopimottagning Östra

  Vi tar emot dig över 16 år med mag- och tarmbesvär som exempelvis sväljningssvårigheter, ofrivillig viktnedgång, kräkningar, blödningar från mag- tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen eller gulsot orsakad av stopp i gallvägarna. Vi utför också undersökningar vid misstanke om cancer i i matstrupe, magsäck, gallvägar, bukspottkörtel eller tarm.

 • GUCH-centrum

  Vi tar emot dig över 18 år med ett medfött hjärtfel. Vi erbjuder kontroller och behandling.

 • Hematologimottagning Östra

  Mottagningen utreder, behandlar och följer upp patienter med misstänkt blodsjukdom. Du som kommer till vår mottagning har ofta en tumörsjukdom i benmärg och lymfkörtlar, en medfödd störning i bildningen av blodkroppar eller en autoimmun sjukdom, överaktivt immunförsvar, som påverkar bildningen av blodkroppar.

 • Hjärtmottagning Östra

  Hjärtmottagningen är en specialistmottagning som utreder, behandlad och följer patienter med hjärtsjukdom, såsom hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och kranskärlssjukdom.

 • Kuratorsmottagning medicin geriatrik och akutmottagning Östra

  Vi vänder oss till dig över 16 år som behöver samtalsstöd i samband med vård inom den medicinska sluten- och öppenvården på Östra sjukhuset. Vi erbjuder även stöd till dina närstående. Vanliga diagnoser bland våra patienter är mag-, tarm- och leversjukdomar, diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, hjärtsjukdomar, blodproppar, hematologi, stroke och KOL.

 • Närsjukvårdsteam Östra

  Närsjukvårdsteamens uppgift är att vara en mobil specialistmottagning och  ett komplement till vårdkedjans övriga delar samtidigt som patienten kan undvika onödig sjukhusvistelse.

 • Pacemakermottagning Östra

  Pacemakermottagning Östra kontrollerar, utreder och följer upp personer som behandlas med pacemaker pga. allvarliga hjärtrytmrubbningar. Aktuella pacemakrar är ILR (inopererad hjärtmonitor), ICD (implanterbar defibrillator) eller CRT (biventrikulär pacemaker). Vi använder oss av distansuppföljning och besök på mottagningen. Mottagningen bistår med konsultverksamhet för andra enheter inom Östra sjukhuset.