Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kurativt syftande behandling av vulvacancer

Vulvacancer drabbar årligen cirka 150 till 190 kvinnor, och utgör ungefär fem procent av all gynekologisk cancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar cirka 40–50 patienter per år inom vårdområdet.

Behandling sker i de flesta fall med kirurgi, men även med strålbehandling. Alla fall av nydiagnostiserad, misstänkt eller återfall av vulvacancer i Sverige tas upp på en nationell multidisciplinär konferens, där alla de fyra nationella vårdenheterna samlas samt de sjukhus som remitterat aktuell patient.

Teamarbete runt patienten

När du som patient remitteras till enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, möts du av ett multiprofessionellt team med gynekologiska tumörkirurger, gynekologisk onkolog, patologer, radiologer, plastikkirurger och specialistsjuksköterskor inklusive kontaktsjuksköterskor. Alla har lång erfarenhet av vulvacancerbehandling. Flera andra personalkategorier kan också vara delaktiga i vården, såsom kuratorer, dietister, stomisköterskor och fysioterapeuter.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns tillgång till modern diagnostik med datortomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT), högspecialiserade ultraljudsmottagningar, lymfkörtelscintigrafi och positronemissionstomografi (PET/CT).

Behandlingen

De flesta patienter med vulvacancer behandlas med kirurgi, men det kan också bli aktuellt med strålbehandling eller en kombination av kirurgi och strålbehandling. Ibland behövs det flera operationer. Vid operation läggs du in en dag före ingreppet, och stannar kvar på sjukhuset i två till fem dagar. En strålbehandling pågår dagligen i 5-7 veckor och kan ges i kombination med cytostatika. När behandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är klar sker en överlämning till kontaktsjuksköterska på hemorten för att du ska få så bra och individuell vård som möjligt. Det är till kontaktsjuksköterskan du vänder dig vid frågor och besvär efter behandlingen. Återbesöken till läkare individanpassas utifrån behov och patientens önskemål, men erbjuds minst var sjätte månad de tre första åren.

Forskning och samverkan

Inom Västra Götalandsregionen finns en aktiv regional forskningsgrupp för vulvacancer, med representanter från alla sjukhus i regionen. Medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är engagerade i flera regionala och nationella forskningsstudier inom vårdområdet.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13