Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård vid förvärvad ryggmärgsskada. Det som ingår i tillståndet är så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter.

Förutom i Västra Götalandsregionen bedrivs vården även i Region Västerbotten, Region Stockholm och Region Skåne. Västra Götalandsregionen med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare och Region Stockholm har även två utökade ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2020 haft ett regionalt ansvar för den tidiga rehabiliteringen efter ryggmärgsskador i Västra Götalandsregionen. Akut och subakut rehabilitering för vuxna och tonåringar bedrivs inom verksamhetsområde Neurosjukvård. Rehabilitering för yngre barn sker på Drottning Silvias barnsjukhus, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Teamet

En ryggmärgsskada ger varierande grad av förlamning och påverkar bland annat känsel, urinblåsa, tarm, blodtryck och fertilitet. Vi har mångårig erfarenhet av ryggmärgsskador och erbjuder rehabilitering för att du ska kunna få ett aktivt liv. När du som patient skrivs in i ryggmärgsskadeprogrammet upprättar vi tillsammans en individuell rehabiliteringsplan och du får en utsedd LOTS/kontaktperson. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

I teamen arbetar rehabiliteringsmedicinska specialister, läkare med annan specialistkunskap, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, sexolog och logopeder som alla är väl förtrogna med omhändertagande av personer med ryggmärgsskada. Vid behov samverkar vi med dietister och hjälpmedelstekniker, men även med specialister inom anestesi, neurologi, lungmedicin, urologi, neurokirurgi, neurofysiologi, ortopedi, smärta, barnmedicin med flera. Vi har specialkompetens för dig som har behov av andningshjälp.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns också en särskilt hög kompetens för vård av och samverkan kring barn med neurogen blåsrubbning.

Forskning och samverkan

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns en lång tradition av både rehabilitering och forskning på ryggmärgsskador. Såväl kroppsligt som individens roll i familj och samhälle, och hur man kan underlätta för att det skall gå så bra som möjligt utifrån nya förutsättningar. Klinisk neurofysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hör till de världsledande enheterna för undersökning av sympatiska nervsystemet.

Verksamhetsområde Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en lång tradition av kompetensutveckling och utbildning med en egen enhet för utbildning, som verkar nationellt. Tillsammans med Göteborgs universitet har Neurosjukvård skapat Ryggmärgsskadecentrum Göteborg, ett kunskapscentrum för alla med personligt eller professionellt intresse av ryggmärgsskador.

Ryggmärgsskador

Läs mer om nationell högspecialiserad vård på Socialstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13