Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Viss vård vid primär skleroserande kolangit (PSC)

Primär skleroserande kolangit, PSC, är en inflammatorisk gallvägssjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera vårdområden som rör leversjukvård, däribland viss vård av PSC.

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

LÄS MER: Tillstånd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Primär skleroserande kolangit, PSC, är en inflammatorisk gallvägssjukdom som kan leda till ärrbildning och förträngningar i gallgångarna varvid flödet av galla ut i tarmen i sin tur kan försvåras. I dagsläget följs cirka 200 patienter med PSC inom öppenvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid behov sker slutenvård av PSC-patienter på sjukhusets dedikerade vårdenhet för mag-, tarm- och leversjukdom.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en sedan länge väletablerad och komplett vård av patienter med lever- och gallvägssjukdom. Denna innefattar inte bara regelrätt öppen- och slutenvård utan även avancerad endoskopisk och radiologisk intervention samt levertransplantation, vilket kan bli aktuellt för de svårast sjuka patienterna med PSC.

Handläggning av multiprofessionellt team

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera vårdområden som rör leversjukdom, däribland viss vård av patienter med PSC. Denna högspecialiserade vård inkluderar bland annat så kallad ERCP eller den komplexa undersökningen dubbelballong-ERCP, vilka båda är endoskopiska tekniker för att invändigt undersöka gallvägen för diagnostik och behandling. Berörda patienter handläggs och behandlas av ett multiprofessionellt team, inkluderande bland annat magtarmspecialister, leverkirurger och röntgenläkare, alla med särskild kompetens på det aktuella vårdområdet. För att bli aktuell för åtgärd inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss i dialog med ditt hemsjukhus. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Kontaktuppgifter till Mag- och tarmmottagning Sahlgrenska

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Forskning och samverkan

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs omfattande forskning inom området lever- och gallvägssjukdom generellt men också forskning särskilt inriktad på sjukdomen PSC.

Vi samarbetar, förutom med våra patienters hemortssjukhus, också med andra universitetssjukhus och organisationer som exempelvis Svensk Gastroenterologisk Förening, Swedish Hepatology (SweHep) och Sveriges Kommuner och Regioners organisation för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen som innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. CSD Väst samarbetar med expertteam som bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlem i det europeiska referensnätverket för sällsynta leversjukdomar (ERN RARE-LIVER). Detta underlättar forskningssamarbete inom bland annat PSC-sjukdomen. Läs mer om ERN på hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser Väst

 

 

 

 

Experter samarbetar i Europa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat centrum inom European Reference Network on Rare hepatological diseases (ERN RARE-LIVER).

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13