Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Isolerad hyperterm perfusion

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs Isolerad hyperterm perfusion (IHP) mot vissa cancerformer. En regional cancerterapi som innebär att en mycket hög koncentration av cytostatika ges i arm eller ben, vilket medför liten risk för biverkningar.

IHP används i dagsläget främst mot melanom och sarkom, men även mer ovanliga diagnoser som Merkelcellstumörer eller desmoidtumörer kan behandlas. Behandlingen rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för både malignt melanom och skelett- och mjukdelssarkom.

Stor erfarenhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ensam utförare av behandlingen i Sverige och behandlar cirka 40 patienter per år. Patienterna remitteras från vårdgivare i Sverige, men även från sjukhus i andra länder. Vi bedriver forskning på området i samarbete med Göteborgs universitet och anses internationellt vara ett av de ledande centra i världen både vad gäller klinisk verksamhet och forskning. Verksamheten har också ett etablerat europeiskt nätverk, samt underhåller ett nationellt nätverk av onkologer och kirurger som arbetar med framför allt melanom och sarkom.

Teamet och vårdplanen

Som patient möts du av ett team av kirurger som är väl förtrogna med de ingrepp som IHP innebär, så väl som kunniga perfusionister, interventionell radiolog, anestesiolog och operations- och intensivvårdssjuksköterskor. Vid en behandling kallas du till inskrivning dagen innan ingreppet. Under hela förloppet har du en utsedd kontaktsjusköterska, som även kan rapportera till hemortssjukhusets kontaktsjuksköterska.

Alla patienter följs enligt det nationella vårdprogrammet. Ansvaret för detta ligger på det ordinarie sjukhuset på hemorten. Du remitteras till enheten av hemortssjukhuset, det går inte att göra en egen vårdbegäran. Remissen bedöms av ansvarig kirurg och du kontaktas per telefon, vid behov kan du kallas till ett besök på enheten.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13