Så fick kvinnokliniken en stark forskningskultur

Publicerad:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en forskningstät kvinnoklinik. Flera studier som bedrivits här de senaste åren har fått stor uppmärksamhet och bidragit till att förändra både internationella och nationella riktlinjer.

– Kvinnosjukvården på vårt sjukhus, ja i hela regionen faktiskt, har i flera decennier varit väldigt framgångsrik. Vi är bra på att attrahera forskningsanslag och har god tillväxt av yngre forskare som driver stora, viktiga studier, berättar Bo Jacobsson.

Han är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi och ingår i ledningsgruppen för kvinnosjukvården på Sahlgrenska Univiersitetssjukhuset. För fyra år sedan konstaterade Vetenskapsrådet att Göteborgs universitet är främst i landet när det gäller att attrahera anslag till forskning inom kvinnosjukvård.

Läs artikeln i Sahlgrenskaliv – sjukhusets digitala magasin.