Uppmärksamhetsvecka riskområden

Under uppmärksamhetsveckan sprids kunskap och inspiration om goda exempel på förbättringsarbeten som pågår för att förbättra patientsäkerheten med koppling till riskområdena. Riskområdena är trycksår, undernäring, fall, läkemedelsrelaterade skador och vårdrelaterade infektioner. Även gruppen sköra äldre uppmärksammas då den är extra sårbar för ovanstående risker.

Föreläsningar - vecka 40, 2023

Den första veckan i oktober är det dags för den årliga uppmärksamhetsveckan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammar det genom att erbjuda miniföreläsningar under tre eftermiddagar.

  • Tisdag 3/10 kl 13-16, R-Aulan, Mölndals sjukhus
  • Onsdag 4/10, kl 13-16, Aulan, Östra sjukhuset
  • Torsdag 5/10, kl 13-16, Lagerbladet, Sahlgrenska sjukhuset

Föreläsningarna riktar sig särskilt till dig som är kvalitet-och patientsäkerhetsombud men även till dig som arbetar med riskområdena.

Ingen föranmälan behövs och du kan välja att gå på de föreläsningar du vill.

Program uppmärksamhetsvecka riskområden 2023

Affisch uppmärksamhetsvecka riskområden 2023

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av vårdskador. För att förebygga vårdskador är det viktigt att göra insatser inom de områden där vårdskador eller risk för vårdskador är vanligast. Ett led i arbetet är uppmärksamhetsveckan som Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar varje år.

Arbetet med riskområdena är en del i sjukhusets systematiska patientsäkerhetsarbete.