Masterclass Bridging Phenomenology to Pharmacology in Psychosis

Utbildningen fokuserar kring fenomenologin och farmakologisk behandlingen vid schizofreni och riktar sig till specialister och ST i psykiatri. Kostnadsfritt för anställda i Västra Götalandsregionen, kursavgift 1000 sek för övriga deltagare. Anmälan i Västra Götalands regionkalender.

Program

Tisdag den 21 maj kl. 0830 - 14.00, R-aulan, Mölndals sjukhus

08:30-09:00 
Registrering och inledning

09:00-09:50 
Vanföreställningar: mer än en övertygelse
Dr. Jose Rodriguez

10:05-10:55
Fenomenologisk grundad differentialdiagnostik
Dr Johan Sahlsten Schölin.

11:10-12:00  
Farmakologiska principer och utmaningar vid behandling med antipsykotika
Prof. David Taylor

12:00 - 13:00
Lunch

13:00-13:50
Falldiskussioner

13:50-14:00  
Avslutning 

Quiz

Delta i vårt kluriga quiz och ta chansen att vinna en av Maudsleys senaste textböcker. Quiz

imagenmprs.png

Utvärdering

Vi skulle är tacksamma för din återkoppling om utbildningen:
Utvärderingsfrågor

imagejuhec.png