Amanuel, skötare

Amanuel arbetar som skötare på Bemanningsservice sedan 2012. Han berättar att han inte trodde att bemanningsjobb var något för honom, men det visade sig vara hans bästa karriärbeslut.

Vad väckte ditt intresse för tjänsten hos Bemanningsservice?

När Bemanningsservice startade var det många kollegor från olika avdelningar som sökte, framför allt de mest erfarna sjuksköterskorna och skötarna. I början kunde jag inte se själv som en som vill gå runt på olika avdelningar och “gästspela”, utan det hade varit bekvämt att vara på en och samma avdelning i ca 15 år. I samband med att min avdelning flyttade från Östra sjukhuset till Sahlgrenska sjukhuset fick jag se något nytt och fick mersmak av att jobba mer mobilt. Våren 2012 blev jag medarbetare på Bemanningsservice och jag ångrar inte det inte för fem öre, tvärtom borde jag ha tagit steget tidigare, med facit i hand.

Hur kan en arbetsvecka se ut för dig?

När det kommer till hur och var jag jobbar ser det olika ut. I och med att jag planerar min arbetstid genom att lägga in tillgänglighet i ett bokningssystem har jag möjlighet att styra det själv i viss mån, utifrån avdelningarnas behov av personal och de schemarutiner vi har.

Skulle du rekommendera en vän inom yrket att söka en tjänst på Bemanningsservice?

Ja, de flesta i min närhet vet att jag är en stark förespråkare av att ta samma steg som jag gjorde!