Bemanningsservice uppdrag

Vårt uppdrag är att bemanna 70% av det uppkomna behovet av omvårdnadspersonal vid korttidsfrånvaro inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi rekryterar sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor och skötare på visstid- och tillsvidareanställning.

På vår administration har vi ett team av HR-specialister och bemanningskoordinatorer som i nära samarbete med enheterna arbetar med rekrytering och fördelning av personal utifrån sjukhusets prioriteringar.

I vår verksamhet ingår även enhet Studentbehörigheter vars uppdrag är att hantera studentbehörigheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Avropsenheten som hanterar avrop av extern bemanningspersonal inom VGR.

Alla timanställda inom yrkeskategorierna sjuksköterska, undersköterska, barnskötare och skötare som arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska ha sin anställning hos Bemanningsservice.