SCAPIS - En kunskapsbank för hjärt- och lungforskning

Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit drivande i, leds av en nationell forskargrupp från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå.

I Scapis ingår totalt 30 000 slumpvis utvalda deltagare i åldern 50 – 64 år. De har alla genomgått grundliga hälsoundersökningar, bland annat skiktröntgen, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester. Deltagarna har även fått registrera fysisk aktivitet och svara på frågor om levnadsvanor och matvanor. Huvudfinansiär för Scapis är Hjärt- och lungfonden. Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen har också bidragit med finansiering.

Under 2012 genomfördes en pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset och i slutet av 2013 startade den fullskaliga studien i Göteborg. Den nationella projektledningen har skett via Gothia Forum.

 

SCAPIS 2

Just nu planeras SCAPIS 2 - en återundersökning av hälften av studiedeltagarna från storskaliga SCAPIS. Vill du som forskare bidra med en lokal substudie? Läs mer här.