Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SCAPIS 2

Just nu planeras* en återundersökning av studiedeltagarna i SCAPIS. Under åren 2013-2018 utförde SCAPIS-studien omfattande undersökningar av 30154 kvinnors och mäns hjärtan, kärl och lungor. Syftet var att identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar för att kunna sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. Deltagare i åldrarna 50-64 år valdes ut slumpmässigt och undersökningarna som har gjorts är bland annat blodprov, skiktröntgen (CT), lungfunktionstest, registrering av fysisk aktivitet och enkäter om levnads- och matvanor.

SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå. 

Syftet med SCAPIS 2 är att göra en återundersökning av hälften av studiedeltagarna, sammanlagt 15 000, på samtliga sites, vilket ger en unik möjlighet att följa deltagarnas hälsa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som blir ett av de första siten att starta igång, planeras återundersökning av 3125 personer. Preliminärt startar studien fjärde kvartalet 2023 och studien beräknas ta två år att fullfölja i Göteborg.

Vill du bidra med lokal substudie?

Nu finns möjligheten att ansöka om att ansluta en lokal substudie till SCAPIS 2 på Sahlgrenska. Är du intresserad? Maila scapis2GBG@gu.se
Du kommer då ombes fylla i ett ansökningsformulär. Blanketten ska vara oss tillhanda senast den 1 maj.

Alla kostnader för material, resurser, analyser, utrustning etc. ska finansieras av substudien själv.

Ansökningarna kommer bedömas av Ledningsgruppen för SCAPIS 2 i Göteborg utifrån dessa kriterier:

  • Hur väl studien bidrar till att lösa SCAPIS huvudfrågeställningar
  • Om substudien varit en framgångsrik del av SCAPIS1
  • Etiska och praktiska aspekter avseende påverkan på försökspersoner samt deras vilja att medverka i återundersökningen
  • Genomförbarhet av studien utifrån aspekter så som resurser och tidsåtgång
  • Att studien ej påverkar kvalitet och genomförande av huvudundersökningar

SCAPIS mål och studiedesign finns beskrivet här >> 

*Under våren hoppas vi få definitivt besked om vi kan planera för återundersökning av SCAPIS, därför vill vi gladeligen ta emot era ansökningar om substudier i Göteborg.
.

 


Senast uppdaterad: 2022-02-28 11:10