Digital inspiration

Ta del av goda exempel på digitalisering som gjorts, både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Realtidsdokumentation på Bröstcentrum

Bröstcentrum använder sig av realtidsdokumentation för att korta väntetiderna och underlätta samarbetet mellan medicinska specialiteter. 

Digitala kallelserDigitala kallelser ger patienten kallelsen via 1177 Vårdguidens e-tjänster i stället för i brevlådan. Redan nu erbjuds digitala kallelser av Handkirurgimottagningen bland annat. 

- Digitala kallelser har öppnat upp för patienter att kontakta oss utifrån sina egna förutsättningar, berättar en operationskoordinator på Handkirurgimottagningen. 

Arbete pågår för att införa digitala kallelser inom fler verksamheter på sjukhuset. 

Digital amningsmottagning

Vid komplikationer i samband med amning kan du få råd och stöd digitalt. I ett digitalt vårdmöte kan barnmorskan se dig och ditt barn och ni kan prata med varandra. 

- När vi kommit hem från BB kände jag att amningen inte riktigt fungerade - jag hade ont och min dotter var inte nöjd. Det var verkligen skönt att få snabb hjälp, berättar en nybliven förälder efter ett digitalt besök på amningsmottagningen. 

Den digitala amningsmottagningen ger dig stöd direkt i hemmet och minskar risken för smittspridning. 

Sjukhuset satsar på digitaliseringMed digitala verktyg kan sjukhuset erbjuda ett komplement till den fysiska vården.

Exempel på en digital hälso- och sjukvård:

  1. Digitala vårdmöten för vård på distans
  2. Webbtidbokning för enklare om- och avbokning
  3. Digitala provsvar för kortare svarstid

Med digitaliseringen kan sjukhuset erbjuda en mer modern och tillgänglig vård.

DigITSU ökar sjukhusets digitala kompetens och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Digital drop-in för snabbare abstinensbehandling

 

Patienter som är motiverade att få hjälp med sitt beroende behöver få behandling så fort som möjligt. Med digital drop-in kan Beroendekliniken påbörja behandling snabbare - utan remiss.

- Vi når betydligt fler personer nu och kan erbjuda fler bedömningssamtal per vecka än tidigare, berättar Maria Millback, vårdenhetschef Beroendemottagningen, Östra sjukhuset.

- Personer som inte kan boka en tid digitalt kan få sitt bedömningssamtal på telefon eller fysiskt, säger Helena Bergsten, kurator på Beroendemottagningen, Östra sjukhuset. 

DigiTSU ökar den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare.

Snabbare provsvar med digital lösning

 

När Klinisk mikrobiologi i början av pandemin dränktes i prover baserades hela informationsflödet, från beställning till provsvar, på pappersremisser.

- Många svar krävde dessutom manuell handpåläggning av biomedicinska analytiker och läkare, säger Rickard Nordén, verksamhetsutvecklare Klinisk mikrobiologi.

Fax, telefon och post ersattes snabbt av nya digitala lösningar – som kortade svarstiderna enormt. När provet analyserats skickas numera automatiskt ett SMS till patienten om att provsvaret är klart. 

Att träffas digitalt gör det lättare för oss att hålla avstånd

När besöksförbud infördes på sjukhusets karantänavdelningar i våras gav sjukhuset patienter och närstående möjlighet att hålla kontakten via iPads.

Vi såg direkt att vi behövde göra något annorlunda, både för våra patienter och medarbetare. Det kan inte jämföras med ett fysiskt besök, men att se någon i realtid ger en helt annan kontakt, säger Alexander Rawsthorne, vårdenhetschef Medicin geriatrik och Akutmottagning.

Med digital kompetens kan vi använda digitaliseringens möjligheter till att minska smittspridningen och hålla avstånd. DigITSU ökar den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare.

Digitala vårdmöten har ökat under pandemin

Under covid-19-pandemin har antalet digitala vårdmöten ökat med 60 000 procent. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfördes det under 2019 38 digitala vårdmöten. Under 2020 har det hittills genomförts 23 746 digitala vårdmöten.

- Med digital kompetens kan vi ta vara på digitaliseringens möjligheter, inte minst under pandemin, säger Christian Colldén, projektledare DigITSU och specialistläkare Psykiatri psykos.

- Digitala vårdmöten är ett exempel på hur digitaliseringen kan komplettera den vanliga vården, tillägger Charlotte Schürer von Waldheim, digital strateg på Centrum för digital hälsa.

Kan steget från papper till app förkorta vårdtiden?

 

Kan steget från papper till app förkorta vårdtiden? Det undersöker medarbetare på anorexi- och bulimimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Appen iMål ska stötta ungdomar och deras närstående mellan besöken på sjukhuset. I den specialiserade ätstörningsvården ingår att patienten själv dokumenterar vad hen äter, en slags matdagbok som tas med till behandlingsbesök och är utgångspunkt för samtal. Nu utvecklas en app där patienten kan registrera måltider, få råd för att hantera ångest och kommunicera med mottagningen.

- Du blir inte frisk från en ätstörning själv, utan du behöver stöd och hjälp, säger Gunilla Paulsson Karlsson, medicine doktor och psykoterapeut på anorexi- och bulimimottagningen.

Nästa steg är att testa appen på patienter och deras närstående. Appen utvecklas i samarbete med Innovationsfonden.

Virtuell verklighet för att minska ångest och stress hos äldre

 

  

Virtuell verklighet (VR) kan användas för att minska stress och ångest hos äldre. Ett enkelt VR-headset kan hjälpa äldre personer att hantera sin oro eller ångest. VR är en upplevelse där mottagaren kan gå genom vattenfall, en bondgård eller plocka blommor.

- Det handlar om att återigen få uppleva de positiva sakerna i världen, ett sätt att lindra smärta och ångest utan tunga läkemedel, berättar Almira Osmanovic Thunberg, forskare och verksamhetsutvecklare på verksamhet Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

1177 Vårdguidens e-tjänster vid Handkirurgen 

Handkirurgimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset ökade patienternas och invånarnas digitala tillgänglighet till mottagningen, och förenklade samtidigt arbetet för flera medarbetare på mottagningen.

Digitala vårdmöten på verksamhet Ortopedi

När pandemin var ett faktum bestämde sig verksamhet Ortopedi för att erbjuda patienterna digitala vårdmöten. Ett digitalt vårdmöte är ett internetmöte med hög ljud- och bildkvalitet där patienten kan få ett bokat möte med vårdpersonal utan att träffas fysiskt.

- Man har möjlighet att få ögonkontakt med patienten och man har möjlighet att värdera patientens reaktioner på de frågor man ställer. Det är viktigt att tolka de signalerna”, berättar Henrik Malchau, kirurg på verksamhet Ortopedi på Mölndals sjukhus.

Smarta glasögon på Operation 5

Se hur man inom anestesi på vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset provar att använda smarta glasögon för att effektivisera arbetssätt vid operation. Ett arbete som delvis finansierats av Innovationsplattformen i VGR.

 

Sahlgrenska University Hospital is changing healthcare and lives of KOL patients

At the academic hospital Sahlgrenska in Goteborg (Sweden), cVitals is used by the KOL-center (COPD-Center) to monitor the growing number of KOL patients remotely and prevent hospital admissions and/or outpatient clinic visits.

 

IBD Home

Sjuksköterskan Marie Andersson från mag- och tarmmottagningen på SÄS i Borås berättar om fördelarna som IBD Home innebär för patienter och vårdpersonal och vad som krävs för en lyckad omställning till ett digitalt arbetssätt.

 

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen för att förbättra levnadsvanor. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol.