Digitalisering

Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av hög kvalitet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som mål att vara bäst i Sverige på att använda digitaliseringens möjligheter.

Varför behöver vi arbeta digitalt?

En växande befolkning, där vården ska räcka till fler, innebär att vi behöver använda våra resurser på bästa sätt. Sjukhusets digitala tjänster ska därför vara vardag för patienterna, och vi behöver ta tillvara alla möjligheter där patienten själv vill och kan bidra. 

Enligt sjukhusets digitaliseringsstrategi ska vi tänka digitalt först och fysiskt när det behövs, både i relation till patienten och i våra arbetssätt. Det innebär en tillgänglig vård på patientens villkor, samtidigt som vårdens resurser används på bästa sätt.

Digitaliseringsstrategi för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

DigIT-pulsen

En fysisk mötesplats för sjukhusets digitalisering. Få support, vägledning och inspiration.

Centrum för Digital Hälsa

Centrumet som möjliggör samverkan för sjukhusets digitala utveckling. Läs mer om de olika enheterna och vad de gör.

DigITSU

DigITSU var en EU-finansierad satsning för att öka den digitala kompetensen på sjukhuset.

Vårdskiftet

På webbplatsen Vårdskiftet kan du följa utvecklingen och digitaliseringen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.