DigITSU

Mellan hösten 2020 och våren 2022 deltog nästan 14 000 medarbetare på sjukhuset i DigITSU - en satsning för att öka den digitala kompetensen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

DigITSU var ett projekt som medfinansierade av Europeiska socialfonden med syfte att höja sjukhusets medarbetares digitala kompetens. Digitaliseringen har blivit en självklar del av vår vardag och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvården. Genom att öka den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare och chefer kan vi dra full nytta av de digitala verktyg vi har på sjukhuset i dag.

DigITSU bestod av en webbaserad utbildning följt av dialogmöten mellan medarbetare på den egna enheten. DigITSU innefattade också inspirationsseminarier och uppbyggnaden av ett digitalt bibliotek. Lärandemodellen används nu under implementering av Millennium och andra stora digitaliseringsprojekt på sjukhuset.

Mer om DigITSU

Digitaliseringen har blivit en självklar del av vår vardag och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvården. Genom att öka den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare och chefer kan vi dra full nytta av de digitala verktyg vi har på sjukhuset i dag. DigITSU handlar alltså inte om att införa nya digitala verktyg, utan om att vi ska lära oss att använda de verktyg vi redan har fullt ut.

Med digital kompetens kan vi:

  • Dra full nytta av våra befintliga digitala verktyg.
  • Använda sjukhusets resurser på ett sätt som ger mer tid till patientarbete.
  • Minska den stress införandet av nya digitala verktyg och system medför.
  • Möta allmänhetens förväntningar på en modern hälso- och sjukvård.

Kompetensutvecklingen sker i form av dialogmöten. Dialogmötet inleds med en introduktion som ger dig kunskap om hur digitala verktyg kan användas i det egna arbetet. Introduktionen följs av en dialog som ger dig möjlighet att påverka hur digitala verktyg används inom din verksamhet. Dialogen ger medarbetarna den djupare kompetens krävs för att i arbetet testa nya, digitala arbetssätt. Det är i det dagliga arbetet vi kan åstadkomma den långsiktiga förändringen.

DigITSU medfinansierades av Europeiska socialfonden.


Spridningsseminarie

Den här filmen vänder sig till dig som vill veta mer om projektet, eller som funderar på att dra igång ett eget ESF-finansierat projekt.


Utvärdering och slutrapport

DigITSU har utvärderats av en extern part. Ta del av utvärdering och slutrapport nedan. 

Lärande utvärdering DigITSU

Slutrapport DigITSU


Fakta DigITSU

  • Pågick på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan hösten 2020 och våren 2022
  • DigITSU delfinansierades av Europeiska socialfonden
  • Projektet syftade till att höja den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare
  • Satsningen bestod av en webbaserad utbildning och dialogmöten i den egna verksamheten.
  • Totalt hade satsningen 14 000 deltagare inklusive 650 chefer