Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter

Bästa patienter

PMU riktar sig i första hand till dig som i huvudsak har drabbats av utmattningssyndrom relaterat till arbetsliv/studier, dvs patienter som har överpresterat i arbetssituationer. Patienter som är utmattade av annan sjukdom och psykosociala situationer har vi tyvärr inte så mycket att erbjuda då dessa två faktorer ofta inte har försvunnit ut ur patientens liv. Behöver du längre samtalskontakter hänvisar vi till övrig psykiatri där du bor.

Psykosociala hinder som sjuka familjemedlemmar blir även ett hinder i rehabiliteringen, det är av stor vikt att du har fått ta del av insatser som gör det möjligt att delta på PMU innan det skulle bli aktuell för behandling.

PMU är en mottagning som arbetar på specialistnivå, det innebär att primärvård och psykiatri har skyldigheter i behandlingen av patienten innan patienten kan behandlas hos oss.

Det som förväntas av primärvård och psykiatri är beskrivet i de Regionala medicinska riktlinjerna rörande utmattningssyndrom.

Vi rekommenderar insatser som fysisk aktivitet, psykologkontakt, arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator till samtliga patienter.

Samtliga patienter behöver hjälpinsatser med sömn, fysisk aktivitet och aktivitetsbalans.

Vid misstanke om ytterligare diagnoser som neuropsykiatri, bipoläritet osv måste patienten vara färdig utredd och under behandling innan patienten kommer till oss, annars är det svårt att veta vad vi behandlar. Att ha flera diagnoser är inget hinder för att gå hos oss men de övriga diagnoserna måste vara i ett relativt stabilt läge om du skall kunna tillgodogöra dig rehabiliteringen. Det är psykiatrins öppenvård i regionen som är ansvarig för utredning och behandling av övriga diagnoser när dessa ligger utanför primärvårdens ansvarsområde.

Om du har haft beroendeproblematik måste du vara fri från ditt beroende i minst 6 månader.

Vi bedriver arbetsinriktad rehabilitering under en begränsad tid, det är då av stor vikt att du kan tillgodogöra dig behandlingen och att obehandlade diagnoser inte är ett hinder som upprepar återinsjuknandet av utmattning gång på gång. Vi vet att vissa diagnoser ofta leder till utmattning, exempelvis ADHD och PTSD mm. Det är av stor vikt att dessa diagnoser är behandlade.

Rehabiliteringen riktas mot betald sysselsättning eller studier. Det innebär att vi behandlar patienter som är i arbetsför ålder i första hand, vissa undantag kan finnas.

Utmattningssyndrom utan komplikationer tar normalt ca ett år att tillfriskna ifrån, det tar tid och tålamod. Vi tar inte mot remisser där man har behandlat patienten kortare tid, förutom i undantagsfall där patienten har återinsjuknat flera gånger. För att vara aktuell hos oss förväntar vi oss patienter som varit 100 % sjukskrivna i minst ett år och att behandlingen har avstannat.

Vi bedriver inte utredning av andra diagnoser än UMS.

Behandlingen bedrivs i grupp i huvudsak med vissa individuella insatser.                                                                  

Med vänlig hälsning

Enhetschef Gro Sundell

PMU har två huvuduppdrag, det är behandling och konsultation

Behandling

Behandling riktar sig till patienter vars remiss som har uppfyllt remisskraven och genom teambeslut efter utredningsvecka med besök hos psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut anses kunna tillgodogöra sig behandlingen på PMU.

Det innebär inte att du är godkänt för behandling innan utredningsveckan är över och teamet har tagit ett gemensamt beslut

Konsultation

En konsultation är ett enstaka besök hos psykiatriker på PMU med remissvar till remittenten med rådgivning om fortsatt behandling på hemorten. Konsultationen riktas i första hand till patienter där behandlingen har avstannat, vi utreder inte andra diagnoser. Skulle det efter denna insats vara aktuellt med behandling på PMU skickar remittenten ny remiss med behandling som frågeställning.


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:41