Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har funnits som verksamhet sedan 2012 och tillhör Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att tillse en trygg och säker ambulanssjukvård med god och nära vård. Då vi är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar vi primärt för medborgarna inom Göteborg och de fem kranskommunerna men verkar även i och utanför regionen. 2018 utförde vi drygt 95.000 uppdrag.

Ambulanssjukvården har utvecklats till att vara en integrerad del av sjukvården. Vi möter patienter inom alla medicinska specialiteter och i alla åldrar. Det tidiga mötet ger oss möjlighet att tillsammans med patienten skapa förutsättningar för en fortsatt god vård.

 

För att möta det stora antalet patienter i rätt tid och med rätt kompetens har Ambulanssjukvården SU sedan starten 2012 utvecklat en differentierad ambulanssjukvård. Det innebär att vi har medarbetare med olika kompetenser som möter patienten i och utanför hemmet. De är undersköterskor, ambulanssjukvårdare samt sjuksköterskor och läkare. Till sitt förfogande har de ett antal olika fordon för att nå patienterna och lösa andra uppgifter, t ex sjukvårdsledning och organtransporter

Akutambulans

I en akutambulans är det två medarbetare och minst en är sjuksköterska. Ofta är den bemannad med en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska. De möter allt från den akut sjuka patienten till de patienter som behöver en bedömning för en fortsatt vård som kanske inte är

på ett sjukhus. De kan transportera både sittande och liggande patienter.


Bedömningsbil

I Bedömningsbilen arbetar en erfaren sjuksköterska som har som sin främsta uppgift att möta, undersöka och bedöma vårdbehovet tillsammans med patienten. Bedömningsbilen är en personbil som inte har möjlighet att transportera patienter liggande. Sjuksköterskan kan däremot koppla till sig transportmöjligheter som passar patienten utifrån tillstånd och behov. De arbetar ofta med nära vård i samverkan med primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. På kvällarna arbetar en psykiatrisjuksköterska i Bedömningsbil psykiatri för att möta patienter med psykisk ohälsa.


Läkarstödsbilen

I Läkarstödsbilen (LSB) arbetar en erfaren sjuksköterska och en erfaren specialistläkare. De fungerar som stöd till medarbetarna i verksamheten och kan bistå i omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Även detta fordon är en personbil som inte har möjlighet att transportera patienter liggande.

 


Prehospital lednings enhet

I den Prehospitala lednings enheten (PLE) arbetar erfaren personal med bred kompetens. Deras uppgift är att leda den prehospitala sjukvårdens insats vid större händelser såsom trafikolyckor, bränder, stora event eller liknande och samverka med andra involverade organisationer. När de inte har några uppdrag av denna typ så fungerar de som en bedömningsbil.


Liggande sjuktransport

I Liggande sjuktransport arbetar en eller två undersköterskor/ ambulanssjukvårdare. De utför bland annat transport av patienter mellan sjukhusen och från hemmet till sjukhus. De har ett nära samarbete med bedömningsbil och ambulans för att bistå med transport om det bedöms att patienten inte är i behov av sjuksköterskekompetensen under transporten.

Vi utför även så kallade organuppdrag. Det innebär att vi transporterar organ för transplantation. Vid behov transporteras även transplantationsteam mellan sjukhus i och utanför regionen.


Ambulansbåt

Northern Offshore Services (NOS) driver Sveriges enda ambulansbåt på uppdrag av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Båten har en ambulans ombord som kan köras i land för att hämta patienter och vid behov transportera dem till sjukhus efter båtresan. Förutom båtbesättning så arbetar där två sjuksköterskor som möter patienter i hela Göteborgs skärgård.