Översiktskurs inom kardiologi och lungmedicin för undersköterskor HT 2024

Kursen ger en översikt om cirkulations- och respirationsfysiologi, EKG, obstruktiva lungsjukdomar, allergisjukdomar, lungcancer med mera. Passar de som är nya inom området eller som inte bara arbetar med kardiologipatienter.

Praktisk information

Kostnad: 13 900 kr + moms

Kursdagar: 3–5 september, 24–26 september, 22–24 oktober

Längd: Nio kursdagar

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Jag är införstådd med att jag i och med min anmälan godkänner lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR