Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Västra Götalandsregionen bedriver, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, nationell högspecialiserad vård vid tarmsvikt hos vuxna.

Tarmsvikt innebär att tarmens absorptionsförmåga är så låg att det krävs extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter för att få balans i tarmen. Orsaken till tarmsvikt varierar, men det kan bland annat handla om inflammatorisk tarmsjukdom, medfödda missbildningar eller kirurgiska komplikationer.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Tarmsviktcentrum, som hanterar och utvecklar vården av patienter med tarmsvikt. Här arbetar flera kliniska specialiteter tillsammans för att ge en så heltäckande vård som möjligt.

Vården hos oss

Det multiprofessionella teamet som arbetar runt patienten består av läkare med specialkunskaper rörande näringsfysiologi, dietist, stomiterapeut, gastroenterolog, hälso- och sjukvårdskurator, kolorektalkirurg och en koordinator som bland annat står för merparten av planering, bevakning av provsvar och undersökningar, remisser och kontakt med andra vårdgivare. Förutom dessa kärnkompetenser finns även tillgång till interventionell radiologi (IR) som kan göra adekvata undersökningar och bedömningar vid komplicerade kärlsituationer. Det finns också tillgång till dedikerad infektionsspecialist.

Forskning och utveckling

Forskning och kliniskt arbete inom tarmsvikt sker multidisciplinärt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och det finns ett tätt samarbete mellan gastroenterologi, kolorektalkirurgi, barnmedicin och transplantationskirurgi. Vi deltar även i internationella kliniska prövningar som studerar läkemedelsbehandling vid tarmsvikt. Våra forskare har ett expansivt internationellt nätverk och är delaktiga i framtagande av internationella riktlinjer inom både tarmsvikt och tarmtransplantation.

För dig som vårdgivare

Information för vårdgivare om nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.