Allmänna anvisningar

Provtagningsanvisningar, blanketter och rutiner för respektive verksamhet

Anvisningar Klinisk genetik och genomik

Provtagningsanvisningar Genetisk Analys

Provtagningsanvisningar Fosterdiagnostik

Anvisningar Klinisk kemi

Allmän information provhantering

Provtagning blodgas

Borttagande av analysresultat

Kapillärprovtagning

Upphandlade provmaterial, rörordning vid provtagning

Venös provtagning

Ändring av felaktigt angiven provtagningstidpunkt

Blankett för borttagande eller överflyttning av resultat vid patientförväxling

Patientinstruktion

Informationsmaterial att ge patient i samband med att undersökning eller provtagning genomförs.

Urinsamling 24 timmar - information på svenska

Urinsamling - information på fyra andra språk

Anvisningar Klinisk patologi

Allmänna provtagningsanvisningar patologi

Rekvisition av provmaterial för analys/second opinion hos annan vårdgivare

Anvisningar Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Anvisning för blodtransfusion

Blankett blodbeställning ASIH, hemsjukvård med mera

Blankett vid namnändring

Information om OctaplasLG

Information riktad insamling vid Nationella Navelsträngsblodbanken

Indikationer för erytrocyttransfusioner och perioperativ transfusionsstrategi

Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin

Rapport transfusionskomplikation

Rutin vid hantering av akutblod

Information och utredning inför beslut om HLA-matchade trombocyter

Anvisningar Klinisk mikrobiologi 

Provtagningsanvisningar Klinisk mikrobiologi 
Läs under respektive analys för korrekt provtagning eller kontakta laboratoriet. 

Flytt/makulering av analysresultat / Kassering av prov