1,25-Dihydroxi-vitamin D

16030

1,25-Dihydroxi-vitamin D

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst
OBS! Det krävs minst 400 µL serum för analys. Vid kapillär provtagning, fyll 2 kapillärrör.

Synonymnamn: Kalcitriol.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Förvaras i kyla.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes. Transporteras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-1,25-(OH)2 Vit D

Metod

Metodtyp

kemiluminometrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

01440

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  48 - 190
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-25
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.