5-Aminolevulinat/kreatinin

17252

5-Aminolevulinat/kreatinin

Synonymer

ALA \ 5-Aminolevulinat \ Ala/Kreatinin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel.

Provtagning

Urin i rör utan tillsats, dygnsmängd eller stickprov, helst morgonurin.
Minsta analysvolym är 500 µL urin. U-Aminosyror kan beställas på samma rör. Vid samfyllnad med U-Organiska syror behövs minst 3 mL urin.

För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Normalt utförs analysen 1 gång per vecka. Svarstid är ca 1-2 veckor.

OBS! Metabolitanalyser SU/S analyserar endast prover för diagnos och behandlingsuppföljning av patienter med tyrosinemi typ I. Övriga prover ska skickas till Porfyricentrum Solna.

Hantering

Förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet.

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remissord

U-5-ALA/Kreatinin

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Enhet

mmol/mol krea

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 åråldersberoende

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<3,9
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-12-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.