Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
16045

Glykolipid antikroppar

Synonymer

a-GA1, a-GM1, a-GM2, a-GD1a, a-GD1b, a-GQ1b \ Gangliosid-antikroppar, Gangliosid, anti-GA1, anti-GM1, anti-GQ1b \ anti-GM2, anti-GD1a, anti-GD1b

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Glykolipid antikroppar

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

58001

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 3 veckor

Referensvärden

< 30 %
Referensintervallsinformation
Resultat anges i procent av referensserum. Negativ <30%; Gränsvärde 30-50 %; Positivt >50-100%; Starkt positivt >100%.

Bakgrund

Gangliosider är en grupp sialinsyrainnehållande glykolipider, som förekommer i nervsystemet. Analys av
antikroppar mot gangliosider och relaterade glykolipider i serum utgör en viktig del i utredning av
autoimmuna polyneuropatier. Anti-glykolipid-antikroppar reagerar med epitoper på kolhydrat-regionen
av glykolipid-molekylerna och mäts med ELISA.
Det är främst GM1, GQ1b, GD1a och GD1b, som är immunologiskt intressanta vid perifera neuropatier.
IgG antikroppar är framför allt associerade med akuta tillstånd och IgM-antikroppar med kroniska
tillstånd.
IgG-antikroppar mot flera gangliosider, bland annat GD1a ses vid Guillain- Barrés syndrom, främst vid
den motoriska axonala formen (AMAN), som kan utlösas av Campylobacter jejuni.
Miller Fishers syndrom, med olika grader av oftalmoplegi, ataxi och areflexi, är en variant av Guillain-
Barres syndrom där IgG-antikroppar mot gangliosiden GQ1b förekommer i hög frekvens.
IgM-paraproteinaemisk neuropati, som kännetecknas av djup sensorisk ataxi är associerad med IgM anti-
GD1b antikroppar.
IgM-antikroppar mot GM1 och asialo-GM1 finns i hög frekvens vid multifokal motorisk neuropati med
konduktionsblock (MMN), en viktig differentialdiagnos till ALS.
IgM-antikroppar mot GQ1b kan påvisas vid en form av sensorisk ataktisk polyneuropati med M-komponent
av IgM-klass (CANOMAD).
IgM antikroppar mot MAG (myelin-associerat glykoprotein) associeras med M-komponent av IgM-klass;
cirka 50 % av patienterna med perifer neuropati och M-komponent har detekterbara MAG-antikroppar.
IgG antikroppar mot MAG saknar känd klinisk betydelse och analyseras inte.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:17