ABL1(9q34.1) FISH

16980

ABL1(9q34.1) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställs från laboratoriet tel: 031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan provet skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion (tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Remiss

Remissord

ABL1(9q34.1)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Proben detekterar rearrangemang av genen ABL1 belägen på kromosom 9q34. Rearrangemang av ABL1 ses främst vid translokation involverande 22q11.2 där den vanligaste är t(9;22)(q34;q11.2) vid kronisk myeloisk leukemi eller prekursor B lymfoblastleukemi (ALL). ABL1 kan också vara rearrangerad till andra gener. ABL1-rearrangemang är associerade med BCR-ABL1-like (Philadelphia-like) ALL och svar på tyrosinkinashämmare.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-04-30
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.