Absorbans 415

12368

Absorbans 415

Synonymer

Pigmentanalys \ Spektrofotometri av cerebrospinalvätska

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL.

Provtagning

Lumbalpunktion. Tidpunkten för provtagning anges på remissen. Makroskopiskt blodig likvor fraktioneras i flera rör.
Minsta volym: 1,0 mL. Då flera rör tappas ska dessa numreras. Vid misstanke om intrakraniell blödning kan Abs-kurva utföras då Abs 415 >0,025 AU efter telefonkontakt av remitterande läkare med jourhavande läkare klinisk kemi. (tel: 031-342 77 96 alt. 0705-46 24 77). Abs-kurva kan ge svar på om absorbansökningen orsakas av fritt hemoglobin (färsk blödning), bilirubin (äldre blödning), eller har annnan genes.

Hantering

Efter cellräkning centrifugeras provet vid 2000 g i 10 min och hälls över i ett nytt polypropenrör. Likvor ska centrifugeras inom 30 min efter provtagning för att förhindra hemolys in vitro.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 30 min.

Remiss

Remissord

Csv-Csv (abs 415 nm)

Metod

Metodtyp

Spektrofotometri, fast våglängd 415 nm

Storhet

Absorbans

Enhet

abs.enh.

NPU-Kod

27959

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 30 minuter efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,025
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-21
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.