Pleuravätska

1266

Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)

Synonymer

ADA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Pleuravätska

Rör el. motsv

10 mL rör utan tillsats.

Provtagning

5 mL Pleuravätska.
Är provet blodigt, centrifugeras provet och överförs till nytt rör.

Hantering

Förvaras kylt.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

Plv-ADA

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,11 - 0,39
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-07-11
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.