Erytrocyter

1285

Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)

Synonymer

ADA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

K2-EDTA 7 mL (drar 6 mL).

Provtagning

Venblod
Kontakta laboratoriet före provtagning tel: 031-3422425. Det är viktigt att blodprovet tas FÖRE ev. blodtransfusion. Om patienten fått blod minskar informationsvärdet i analyssvaret. Provet bör/ska anlända till laboratoriet inom 24 h.

Hantering

Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras i rumstemperatur till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

Erc-Adenosindeaminas

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nmol/minxmL erc

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  370 - 610

Bakgrund

Låga nivåer av ADA ses ofta hos patienter med SCID (Severe Combined Immunodeficiency). Höga nivåer ses ofta hos patienter med Diamond-Blackfan anemi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-12-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.