Plasma

15358

Aldosteron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

Venöst
Vid beställning av P-Aldosteron kommer P-Renin automatiskt att utföras.

Röret skall fyllas helt eftersom även Renin analyseras på samma rör. OBS! Röret får ej förvaras i kyla eftersom detta påverkar Renin.

Som en förenklad rutin föreslås att patienten vilat minst 10 minuter före provtagningen. Vid mer fullständig utredning av misstänkt hyperaldosteronism föreslås kontakt med/ remiss till Endokrinologen SU/S eftersom det då krävs mer omfattande förberedelser inför provtagning: ex. utsättande av vissa läkemedel, optimering av saltbalans samt att prov tas efter en natts vila i liggande och efter 2-4 timmars stående/ gående mm. Läkemedel som påverkar resultatet är framförallt ACE- hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika, men också beta- receptorblockerare och kalciumantagonister mm.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min vid 2300 g. Plasman avskiljes.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h avskiljes plasma och transporteras fryst.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Aldosteron

Metod

Metodtyp

Kemiluminescensimmunanalys (CLIA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

NPU01135

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <21 årSaknas

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 <21 årSaknas
 21 år - <65 årSe kommentar
KommentarLiggande: <655  pmol/L
Stående: 61-978 pmol/L
Referensintervall för liggande 32-655 pmol/L dvs en nedre gräns angiven. Metodens prestanda medger dock inga värden <52.9 pmol/L.
 >=65 årSaknas
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-25
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.