alfa-Galaktosidas

alfa-Galaktosidas


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Fibroblaster
Leukocyter