alfa-N-acetylglukosaminidas

alfa-N-acetylglukosaminidas


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Fibroblaster
Lymfocyter