Serum

109

Fosfatas alkaliskt

Synonymer

Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1) \ Alkalisk fosfatas \ ALP

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-ALP

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

NPU01144 P

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 6 m - <2 år1,9 - 8,31,9 - 8,3
 2 år - <9 år2,0 - 5,02,0 - 5,0
 9 år - <15 år1,4 - 8,71,4 - 8,7
 15 år - <18 år0,7 - 4,01,2 - 5,6

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år0,7 - 1,9

Bakgrund

Fosfataser är enzymer som hydrolyserar fosforsyraestrar av olika slag.
Alkaliskt fosfatas är ett membranassocierat protein som förekommer i många olika former i placentas trofoblast-celler, i andra germinalceller, lungor, tunntarmsepitelets borstbräm, njurtubulis mikrovilli, gallgångsepitel samt i osteoblaster. Hos vuxna härrör ALP i serum främst från gallgångsepitelet. Hos barn och ungdom däremot härrör ALP främst från skelettets osteoblaster. Växande barn och ungdom har högre plasmanivå än vuxna. Höga värden ALP förekommer främst vid sjukdomar med lever- eller skelettpåverkan. Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar lever-, skelett- eller tarmsjukdom ses vid cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner, s.k. makro-ALP.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.