Plasma

17016

Fosfatas alkaliskt

Synonymer

ALP \ Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1) \ Alkalisk fosfatas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-ALP (SU)

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

VGR20559

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 6 m - <2 år1,9 - 8,31,9 - 8,3
 2 år - <9 år2,0 - 5,02,0 - 5,0
 9 år - <15 år1,4 - 8,71,4 - 8,7
 15 år - <18 år0,7 - 4,01,2 - 5,6

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år0,7 - 1,9

Bakgrund

Fosfataser är enzymer som hydrolyserar fosforsyraestrar av olika slag.
Alkaliskt fosfatas är ett membranassocierat protein som förekommer i många olika former i placentas trofoblast-celler, i andra germinalceller, lungor, tunntarmsepitelets borstbräm, njurtubulis mikrovilli, gallgångsepitel samt i osteoblaster. Hos vuxna härrör ALP i plasma främst från gallgångsepitelet. Hos barn och ungdom däremot härrör ALP främst från skelettets osteoblaster. Växande barn och ungdom har högre plasmanivå än vuxna. Höga värden ALP förekommer främst vid sjukdomar med lever- eller skelettpåverkan. Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar lever-, skelett- eller tarmsjukdom ses vid cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner, s.k. makro-ALP.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.