FEIA

14230

Tryptas

Synonymer

Allergi

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Provtagning

 
Provet ska optimalt tas inom 4 timmar efter en misstänkt anafylaktisk reaktion och sedan följas upp med ett nytt prov minst 24 timmar efter det att alla symtom har upphört. För att bekräfta återgång till normal basalnivå kan ett tredje prov tas efter c:a 2 veckor. Provet skall skickas till laboratoriet direkt efter provtagning om möjligt. Minsta analysvolym är 500 µL serum.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Tryptas

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

19926

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Referensintervallsinformation
En aktuell (akut) tryptasnivå på minst basalnivå * 1,20 + 2 tyder på anafylaxi. Upprepade basalvärden över 11,4 µg/L kan vara en indikation på underliggande mastcellssjukdom.

Bakgrund

Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-02-20
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46