Aluminium

861

Aluminium

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Vacuette® Z Trace Element No Additive, greiner bio-one (REF 456016) 6 mL
Eller VACUETTE® Z No Additive greiner bio-one (REF 454229) 5 mL (drar 3 mL)

Provtagning

Venöst
Endast de angivna specialrören skall användas. Trace Element röret (REF 456016) rekomenderas då det är lättare att avskilja serum från. Rör kan beställas från Hettich Labinstrument AB. Fel rörtyp kontaminerar provet och ger falskt för höga värden. Om fler rör tas på samma patient bör aluminiumprovet tas först för att undvika kontamination. Tag alltid ett slaskrör innan aluminiumprovet för att undvika kontamination från provtagningsutrustningen. (Slaskröret kastas eller används till andra analyser.) Centrifugera ej provet innan det har koagulerat. Om provet inte har koagulerat efter 3 timmar, centrifugera provet och kontrollera att det inte bildas efterkoagel. Efter centrifugering hälls serum av till ett nytt rör av samma typ. Viktigt! Vid all hantering av aluminiumprover: använd puderfria handskar och tänk på kontaminationsrisken. Provet kan lätt kontamineras av aluminium från luften och provtagningsutensilier. Rör aldrig provet med några utensilier

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 3000 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Serum avhälls i nytt rör av Vacuette® Z Trace Element No Additive (REF 456016) eller Vacuette® Z No Additive ( REF 454229). Provet förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

S-Aluminium

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU01157

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,40
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-11-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.