Indirekt Immunofluorescens

13710

Mitokondrie ak (AMA)

Synonymer

AMA \ Mitokondrie ak(AMA) \ AMA-M2, M2-3E, M2-3E (BPO) \ anti-SMA, SMA-antikroppar, SMA/AMA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör med guldgul kork, 4 mL

Provtagning

 
Analyseras på samma preparat och vid samma analystillfälle som anti-Glattmuskelantikroppar och anti-Parietalcellsantikroppar. Kan inte beställas separat.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Mitokondrie ak (AMA)

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

09332

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

< 80 titer

Bakgrund

Utredning av leversjukdomar. Vid autoimmuna leversjukdomar förekommer antikroppar mot glatt
muskel (SMA), mitokondrier (AMA) och liver kidney microsomal antigen typ1 (LKM-1). Mitokondrie-antikroppar AMA-M2 är riktade mot pyruvat dehydrogenas (PDH) och AMA M2-3E (BPO) riktas mot olika epitoper på olika dehydrogenaser i komplexet. Vid primär biliär cirros finner man ofta mitokondrie-antikroppar och vid kronisk aktiv hepatit antikroppar mot glatt muskel.
LKM-1-antikroppar förekommer vid autoimmun hepatit typ2 och vid kronisk hepatit C.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-30
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46