AMA/SMA

16757

AMA/SMA

Synonymer

Glatt muskel (SMA) ak, Mitokondrie ak (AMA) \ AMA \ anti-SMA, SMA-antikroppar, SMA/AMA \ Parietalcellsantikroppar, Antikroppar mot parietalceller, a-parietalceller

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör med guldgul kork, 4 mL

Provtagning

 
Analyseras på samma preparat och vid samma tillfälle som anti-Parietalcells-ak.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

AMA/SMA

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

Titer

NPU-Kod

VGR30725

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Titer <80>

Bakgrund

Utredning av autoimmuna leversjukdomar. Antikroppar mot glattmuskelceller (SMA) har rapporterats förekomma hos ca 70–80% av patienter med autoimmun hepatit (AIH), ofta ihop med ANA, men ses isolerat hos ca 35%. SMA riktade mot filamentöst aktin har hög specificitet för AIH. Antimitokondriella antikroppar (AMA), framförallt AMA- M2 är en mycket stark diagnostisk markör för primär biliär cirros och påvisas i ca 95% av fallen. Autoantikropparna är framför allt riktade mot pyruvatdehydrogenaskomplexet (PDC-E2) i mitokondriernas inre membran.
Obs! Vid AIH typ 2 förekommer oftast inte ANA eller SMA; i stället är antikroppar mot ”liver kidney microsomes” (anti-LKM-1) typiskt. Anti-LKM-1 är riktade mot olika epitoper på cytokrom P450-2D6. Anti-LKM-1 kan påvisas vid hepatit C, men är då oftast riktade mot andra epitoper.
Samtliga antikroppar analyseras med IF och förekomst av AMA och LKM-1 verifieras med immunoblot analys.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-30
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46