Ammoniak

17

Ammoniumjon

Synonymer

Ammjon \ Ammoniak

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL

Provtagning

Venblod
Kapillärt tagna prover rekomenderas inte. Förlängd provtagning samt luftexponering leder till falskt förhöjda koncentrationer.
Analyseras enbart på SU/Östra.

Hantering

Efter provtagning ställes röret omedelbart på is.
Lämnas till laboratoriet inom 15 min.
Kylcentrifugeras vid 4 °C vid 2800g i 7 min. När provet är centrifugerat delas det på 2 portioner och fryses i -20°C

Transport

Fryses i –20 ºC och transporteras fryst till kem lab SU/Ö.
Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 3 veckor

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Ammoniumjon

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU03928

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  11 - 5116 - 60
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-12-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.