Amylas, Pankreasspecifikt

Amylas, Pankreasspecifikt


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Ascites
Dränvätska
Plasma