Amyloid Protein, Serumamyloid

13769

SAA (Serumamyloid A)

Synonymer

Amyloid Protein, Serumamyloid

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, guldgul kork

Hantering

Vid provtagning dag innan helgdag och om transport sker mer än ett dygn efter provtagning, skall blodprovet centrifugeras och serum avskiljas, frysas och transporteras fruset

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

SAA (Serumamyloid A)

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

21708

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 veckor

Referensvärden

< 11 mg/L
Referensintervallsinformation
Värden under 11 svaras <11 Värden över 300 svaras > 300

Bakgrund

Serum amyloid A (SAA) är ett lågmolekylärt apolipoprotein som liksom CRP är ett känsligt akutfasprotein och kan öka flera tusen gånger vid inflammatoriska sjukdomar. Nivåer av SAA är ofta högre än den hos CRP vid virala infektioner, regional enterit, ulcerös kolit och vid transplantatrejektioner. SAA är känsligare än CRP vid virusinfektioner och vid behandling med cyklosporin och kortikosteroider. Vid kroniska inflammatoriska sjukdomar kan ett fragment av SAA inlagras som amyloid A i olika organ, framför allt i njurarna, och orsaka såkallad sekundär amyloidos. SAA anses vara den bästa markören för att styra långvarig antiinflammatorisk behandling om man vill minska risken för utveckling av sekundär amyloidos.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-29
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46