Indirekt Immunofluorescens

13446

ANA cellkärnor

Synonymer

ANF, Cellkärnor, Centromerantikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, guldgul kork

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ANA cellkärnor

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

28706

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 3 arbetsdagar

Referensvärden

< 200 titer
Referensintervallsinformation
< 200 titer

Bakgrund

ANA-diagnostik ingår vid utredning av misstänkt reumatisk systemsjukdom och autoimmun leversjukdom. ANA (anti-nukleära antikroppar) kan förekomma vid autoimmuna reumatiska sjukdomar såsom SLE, systemisk skleros (SSc), Sjögrens syndrom (SS), bindvävsreumatiska overlap-syndrom (MCTD), polymyosit, blodkärlsinflammationer (vaskuliter) och reumatoidartrit (RA), liksom vid kroniskt aktiv hepatit och vissa läkemedelsreaktioner. Observera att positiv ANA förekommer i låg frekvens (ca 5 %) hos normalbefolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män. I hög ålder (>80 år) blir förekomsten av ANA lika hög hos män som hos kvinnor. IF-mönstret (homogen, kornig, nukleolär, kärnmembran, ”multipla nukleära prickar” och cellcykelberoende t.ex ”proliferating cell nuclear antigen”, PCNA) kan ge viss ledning beträffande antikroppsspecificitet. Homogen ANA ses i hög frekvens vid SLE men förekommer också vid SSc, RA och juvenil artrit. Kornig ANA ses främst vid SLE men förekommer också vid SSc, SS, RA och MCTD. Nukleolär ANA är vanligast hos patienter med SSc. Centromermönster ses hos patienter med begränsad SSc och primär biliär kolangit. Multipla nukleära prickar förekommer vid autoimmun leversjukdom. Vid cytoplasmatisk färgning som inger misstanke om förekomst av anti-mitokondrie antikroppar (AMA) eller möjliga antisyntetas-antikroppar kommenteras detta som ett bifynd.
Mer detaljerad specificitetsbestämning kan utföras med ELISA, immunoblot och immunodiffusion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-07-04
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46