Anti-A, anti-B titer

14603

Titrering av isoagglutininer

Synonymer

ABO-titer \ Isoagglutininer \ Anti-A, anti-B titer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgift om tidigare genomförd eller planerad transplantation på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Titrering av isoagglutininer

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Akut: 1,5 timmar (beroende på antalet akuta prover och dess angelägenhetsgrad). Ej akut: Besvaras generellt inom 24 timmar (måndag-fredag).

Bakgrund

Metoden används vid utredning och uppföljning i samband med organ- och stamcellstransplantation.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.