ELISA/Alegria

16719

ASCA

Synonymer

anti-ASCA, ASCA igG, ASCA G, Saccharomycesantikroppar, ASCA \ anti-ASCA, ASCA-A, ASCA-G, Saccharomycesantikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ASCA

Metod

Metodtyp

ELISA/Alegria

Storhet

Masskoncentration

Enhet

Enh/mL

NPU-Kod

26630

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

ASCA IgG < 30 Enh/mL

Bakgrund

Indikation för analys av ASCA (cirkulerande antikroppar mot mannan strukturer i Saccharomyces cerevisiae cellvägg) är riktad mag-tarmutredning, framförallt misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom med frågeställningen Crohns sjukdom. Analysen lämpar sig inte för allmän screening av oklara mag-tarmbesvär. Positiv ASCA hittas hos cirka 70 % av patienter med morbus Crohn. Vid svårigheter att differentiera mellan morbus Crohn och ulcerös kolit kan ASCA kombineras med analys av ANCA. Positiv ASCA och negativ ANCA indikerar Chrons sjukdom medan negativ ASCA och positiv P-ANCA (atypisk P-ANCA) är vanligare vid ulcerös kolit. IgA-ASCA förekommer hos ca 60 % av patienter med Crohns sjukdom, men är sällsynta hos patienter med ulcerös kolit. IgG-ASCA förekommer hos ca 75 % och ofta tillsammans med IgA-ASCA. Observera att IgA-brist som är vanligt förekommande i normalbefolkningen kan påverka utfallet av IgA-ASCA.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-05-18
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46