Automatisk Multiplex, EIA (enzym immunoassay) med Chritidier, Immunoblot, Indirekt Immunofluorescens, ELISA/Alegria

16750

ANA-Screen

Synonymer

ANA, Anti-nukleär antikropp \ ANF, Cellkärnor, Centromerantikroppar \ Anti-centromerer, centromerantikroppar \ Anti-Jo-1 \ Antikroppar mot nativt DNA, DNA-antikroppar, anti-DNA, a-dsDNA, anti-dsDNA \ Anti-Scl-70, ENA \ ENA, anti Sm/RNP, Sm/RNPantikroppar \ Ribo P, Ribosomalt P-protein \ SS-A52, SS-A60,SS-B

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör med guldgul kork, 4 mL

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ANA-Screen

Metod

Metodtyp

Automatisk Multiplex, EIA (enzym immunoassay) med Chritidier, Immunoblot, Indirekt Immunofluorescens, ELISA/Alegria

Enhet

Mutiplex: Påvisat/ej påvisat, ELISA: IE/mL, EIA: Titer, IF: Titer

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

ANA titer <200 (if) anti-dsdna titer><20 (eia med chritidier) anti-dsdna><10 ie ml (multiplexmetod) ena specificiteter: ej påvisat>

Bakgrund

Utredning av reumatisk systemsjukdom, speciellt vid misstanke om SLE, Sjögrens syndrom,
MCTD (mixed connective tissue disease), systemisk skleros (SSc) eller inflammatorisk myositsjukdom. I ANA-screen ingår analysen av kärnantikroppar (ANA) med indirekt immunofluorescens (IF) på Hep-2 celler samt bestämning av antikroppar mot specifika extraherbara antigen (ENA). Antikroppar mot följande specifika antigen ingår i ENA-screen: SSA-52, SSA-60, SSB, Jo-1, Scl-70, RNP, Sm, Cent B, Ribo P, dsDNA. ENA screenas med en automatiserad multiplexmetod och positivt utfall verifieras med en annan metod. Olika ENA specificiteter är kopplade till olika sjukdomar.
Antikroppar mot SSA och SSB ses framför allt vid Sjögrens syndrom men även vid SLE. Vid isolerad förekomst av anti-SSA kan ANA analyserat med IF vara negativt eftersom HEp-2 celler har låg uttryck av SSA antigen. Anti-RNP är diagnostisk för MCTD, kan förekomma hos ca hälften av SLE patienter, men ses även vid SSc och myosit. Anti-Scl-70 är kopplad till en diffus form av SSc medan antikroppar mot centromerer är associerad med begränsad SSc samt primär biliär kolangit. Anti-Jo-1 är patognomont för myosit och är associerat med interstitiell lungsjukdom.
Anti-dsDNA, anti-Sm samt anti-Ribo P är diagnostiska markörer för SLE. Anti-dsDNA detekteras hos 60-80 % av patienterna och höga nivåer av IgG-antikroppar mot dsDNA anses återspegla sjukdomsaktivitet, speciellt vid SLE-nefrit.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-03-28
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46