Anti-Xa aktivitet

16223

Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)

Synonymer

Fragmin \ Fragmin, dalteparinnatrium \ LMH \ Innohep, tinzaparinnatrium \ Klexane, enoxaparinnatrium \ Orgaran, danaparoidnatrium \ AntiFXA \ Anti-Xa aktivitet

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Vid behandlingskontroll skall prov tas tiden 0 (lägsta värde), alltså omedelbart före en injektion, därefter tas ytterligare ett prov 3-4 timmar efter injektionen. Ange läkemedel och dos, tidpunkt för senaste dos och provtagningstid på remiss och provtagningsrör. Analysen kan utföras akut dygnet runt på 24/7-enheten SU/S och SU/Ö, klinisk kemi, Sahlgrenska. Rutinmärkta prover analyseras dagligen på SU/S. Rutinmärkta prover analyseras måndag och torsdag eller i samband med akuta prover på SU/Ö.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 1 h. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Portioneras i minst två portioner i kryorör Fryses i kolsyreis eller -20 °C.

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Konsultremiss

Remissord

P-Heparin, LM (aFXa)

Metod

Metodtyp

Enzymatisk

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

kIE/L

NPU-Kod

NPU57494

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom samma arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarReferensintervall saknas. Terapeutiska intervall.
Referensintervallsinformation
Ej normalt förekommande.

Bakgrund

Används för monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin) som Klexane® (enoxaparin),Fragmin® (dalteparin) och Innohep® (tinzaparin). Terapiområde vg se FASS.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-12-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.