Plasma

17000

ApoB

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Apolipoprotein B

Metod

Metodtyp

Fotometri, Immunturbidimetri

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU22299

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år0,52 - 1,240,55 - 1,40
KommentarEnligt senaste (år 2019) ESC/EAS guidelines för behandling av dyslipidemi föreslås följande behandlingsmål för ApoB (motsvarande LDL-C mål inom parentes):
Måttlig risk: ApoB < 1.00 g/L (LDL-C < 2.6 mmol/L)
Hög risk: ApoB < 0.80 g/L (LDL-C < 1.8 mmol/L)
Mycket hög risk: ApoB < 0.65 g/L (LDL-C < 1.4 mmol/L)
Referensintervallsinformation
LDL-partikelns bärarprotein, ApoB, kan användas som komplement till LDL kolesterol för att uppskatta risk att utveckla hjärt-kärl sjukdom. Mätningar av ApoB ger uppfattning om antalet LDL-partiklar/L, det vill säga partikelkoncentrationen. Ökad ApoB är en riskmarkör även hos personer med normalt LDL kolesterol. ApoB analys ingår i beräkning av ApoB/ApoA1-kvoten, som i flera studier visat sig vara en bättre markör för ökad risk än andra lipidmarkörer. ApoB kan även användas som behandlingsmål, framförallt på högrisk patienter samt de med höga triglycerider. För ytterligare information se KemiNytt nr.2 2010 (www.kliniskkemi.se)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.