_

14377

Apolipoprot 

Synonymer

Apolipoproteiner

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Följande analyser ingår: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B och kvot ApoB/ApoA1.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Apolipoprot 

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
För referensintervall se respektive analys. Flera stora studier indikerar att kvoten mellan LDL-partikelns bärarprotein, ApoB och HDL-partikelns bärarprotein, ApoA1 (ApoB/ApoA1- kvoten) är en bättre markör för ökad risk för hjärt-kärl sjukdom än andra lipidmarkörer. Kvoten ökar då man har många LDL partiklar samt få HDL partiklar i blodet, en kombination som är kopplad till hög risk för hjärt-kärl sjukdom. Det är ännu osäkert om ApoB/ApoA1 kvoten kan användas som behandlingsmål. För ytterligare information se KemiNytt nr.2 2010 (www.kliniskkemi.se)
 

Ingående analyser

P-Apolipoprotein A1
P-Apolipoprotein B
P-Apo B/Apo A1
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-05-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.